Zanieczyszczone powietrze odstraszy nabywców „M”?

Wiele danych sugeruje, że 10 lat – 20 lat temu polskie miasta miały
bardziej zanieczyszczone powietrze niż obecnie. Taka sytuacja stanowi
jednak mizerne pocieszenie dla wielu Polaków. W tym kontekście warto
pamiętać o wzrastającej świadomości zdrowotnej oraz popularyzacji danych
na temat zanieczyszczenia powietrza. Wspomniane informacje często
dotyczą tylko szkodliwych pyłów. Czy kłopot związany z zanieczyszczeniem
powietrza, może wpływać na rynek mieszkaniowy?


brak podanego kodu w bazie